ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА "КАРЛ ВЕЛИКИ" 2019

За Европейската награда"Карл Велики" могат да представят проекти млади хора на възраст между 16 и 30 години от всяка държава – членка на ЕС.
Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:
- насърчават разбирателството в Европа и света
- подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция.

- служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.
Единствено проекти, които са приключили между 1 януари 2018 г. и 28 януари 2019 г., или които са все още в ход, са допустими за участие.
Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата награда е 2500 евро. Като част от наградата тримата европейски лауреати са поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).
Краен срок: 28 януари 2019 г.
За повече информация ТУК: