ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869” ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

На 5 декември 2018 г. във връзка с Международния ден на доброволеца, читалище „Братство 1869” проведе поредица от инициативи: от 10.00 ч. бе проведена информационна кампания в централната част на гр. Кюстендил, в която се включиха доброволците в читалище „Братство 1869” по проект „ЕДС – академия за живота” – Кристина Талевска – Царибродска и Владимир Стойчески и младежи-доброволци към НЧ „Братство 1869”, които разпространиха  листовки с информация за Международния ден на доброволеца.

От 11.00 часа в читалище „Братство 1869” бе открита фотоизложба, включваща снимки от дейността на доброволците  Кристина Талевска – Царибродска и Владимир Стойчески, и фотоси от дейността на доброволците Озан Билечен от Турция, Александра Дунимаглоска и Дарко Дамески от Македония, които са реализирали доброволческата си дейност в читалището през годините.
Председателят на читалище „Братство 1869” - г-н Иван Андонов официално връчи на доброволците Кристина Талевска – Царибродска и Владимир Стойчески сертификат Youthpass - свидетелство, в което обобщено са представени придобитите ключови умения за учене през целия живот от доброволците и положителните резултати от участието в ЕДС дейността.
От своя страна доброволците направиха презентация, която обобщено представи основните дейности, които са реализирали в рамките на проекта в читалище „Братство”,  споделиха впечатленията си от екипа и целевите групи, с които са работили и своята мотивация да бъдат доброволци, своите очаквания за развитие и придобит ценен неформален опит, чрез участието си в проекта.

Инициативите за отбелязването на Международния ден на доброволеца бяха организирани в рамките на проект „ЕДС – академия за живота” съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.