КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2018 - ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПИШЕ!

Присъединете се към конкурса и отговорете на въпроса: "Какви стъпки предприемачите и правителството трябва да предприемат, за да станат по-иновативни?". Младите хора на възраст между 18 и 25 години от европейските държави-членки и страните партньори на COSME са поканени да напишат есе на английски език с максимален брой 2500 думи, което отговаря на въпроса: "Какви стъпки трябва предприемачите и правителството да предприемат, за да станат по-иновативни?".

Трите финалисти ще получат през ноември гръцкото събрание на МСП в Грац, Австрия, през цялото време, където ще представят есетата си на повече от 500 делегати от събранието.
Крайният победител ще бъде избран чрез публично гласуване.
Краен срок: 16 септември 2018 г.
За повече информация ТУК: