КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ “С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИ ТВОРЦИ В ПЕТ ОБЛАСТИ НА ИЗКУСТВОТО

Стипендията се учредява от фондация „Културни перспективи“ и КЦМ 2000 Груп по идея на Ина Кънчева и се дава всяка година на млади артисти в пет сфери на изкуството, като за всяка сфера се предвижда по една стипендия.

Мисия и цели: Задачата, която си е поставила Фондацията, е не само да открива талантливи млади творци, но и да поощрява онези от тях, чиито качества на личността и на характера показват потенциал те да се превърнат в завършени артисти. Екипът на Фондацията се стреми да открива кандидати, които могат да поемат по пътя на устойчивото развитие, за да оставят трайни следи и да формират тенденции в българската и в световната култура.
Целта на стипендията е да се подкрепят изявени млади български творци на възраст до 30 години при реализацията на избрана от тях творческа или образователна инициатива („Проект“), която да подпомогне техни по-нататъшни стъпки за растеж и развитие в следните области на изкуството: визуални изкуства, музика, литература, танц, театър (пърформанс). Проектът може да се изразява в създаване на конкретна творба, участие в конкурс, обучение и др.
Подкрепата, която стипендиантите получават, не се изчерпва само с осигуряване на финансови средства, които да покрият конкретните нужди за Проекта. В зависимост от постигнатите резултати стипендиантите могат да получат и продължаваща подкрепа.

Стипендията: Стипендията осигурява подкрепа, а също така и се ангажира към кандидатите в няколко направления:
 - бюджет от 5000 лв., покриващ целевите разходи на номинирания кандидат (стипендианта) за конкретния Проект, за който е кандидатствал;
 - участие в годишно тематично представяне на стипендиантите и на техния съвместен проект под формата на спектакъл с участието на 5-тимата отличени в екипно комплексно представяне на обща тема;   - осигуряване на подкрепа от стратегически партньори на Фондацията, които в ролята на ментори и спонсори предоставят възможност на стипендианта да реализира последващ свой проект, така че да получи възможност за качествен растеж в кариерното си развитие на артист;

По този начин фондацията ще направи възможното и необходимото в подкрепа на младите артисти в няколко направления:
- всеки стипендиант да получи възможност за практическа реализация на един собствен проект;
- стипендиантите да работят в екип, обединени от това да представят общ творчески проект;
- да създадат мрежа от контакти за менторство и подкрепа на бъдещата им реализация като творци;

Краен срок за кандидатстване: 01.09.2018 г.

За повече информация и условията за кандидатстване ТУК: