ФФ „ТРЕПЕТЛИКА“ СПЕЧЕЛИ ТВОРЧЕСКА СТИПЕНДИЯ ОТ ПЛАТФОРМА АГОРА

Младите таланти от фолклорна  формация „Трепетлика“  с преподавател  г-жа Слава Соколова спечелиха обявения конкурс за Творческа стипендия „Нарисувай, анимирай, оживи, възпей, извай, проектирай, снимай, филмирай или покажи по друг артистичен начин Кюстендил!“.  Конкурсът се организира от Платформа АГОРА в партньорство с Община Кюстендил и читалище „Братство 1869”.

Стипендията от 1000 лв. ще бъде използвана за реализирането на цикъл концерти в центъра на гр. Кюстендил, на които ще бъдат представени характерни народни песни и танци от региона, носии, обичаи, традиционни ястия и др.