АКАДЕМИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ С КУРС В КЮСТЕНДИЛ

Академия за гражданско образование организира безплатни уроци за учениците от 11-12 клас в Кюстендил. Те ще се проведат в почивните дни на месец април, в актовата зала на ПМГ. Учениците, които участват във всички срещи ще получат накрая Сертификат за изкаран курс от Сдружение Академия за гражданско образование.

Дискусиите, свързани с държавата и правото се водят от студенти завършили или все още изучаващи право в Софийския университет, на достъпен за младите хора език.
Идеята е самите ученици да осмислят темите чрез дискусия и споделяне на собствения опит в правото. Темите включват: държавата е върховенството на закона, избори, човешки права, дискриминация, престъпления и отговорност и свобода на словото.
За повече информация ТУК: https://www.ago-academy.org/kyustendil
Учениците от 11- 12 клас в Кюстендил ще коментират и какво представлява задължението да носиш лична карта, каква глоба те очаква ако си навън след вечерния час?
Вече близо 300 ученици от София, Гоце Делчев, Враца и Горна Малина са участвали в курса, предстоят срещите във Видин и Кюстендил.
Друга инициатива, също част от Академията е видео поредицата „300 секунди право“, която представлява онлайн влог, достъпен за всички в  YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDosqR8oxxoAaf2DEa5OUIw) . С тези видеа се цели да се предаде по още един начин информацията, която се изнася по време на уроците - по достъпен, забавен и интерактивен начин.