ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВЯВА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ПО ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Българският езиков департамент към дирекция "Писмени преводи" на Европейската комисия обявява стажантска програма по писмени преводи. Крайният срок за кандидатстване е 31 януари, а самият стаж ще се проведе в периода октомври 2018 г. - януари 2019 г. Програмата предвижда месечен грант в размер на 1176.83 евро.

Стажантската програма на българския езиков департамент е част от общата стажантска програма на Еврокомисията. Всяка година по нея се приемат към 1300 души, които имат възможност да се занимават с дейности в своята област на специализация, както и да опознаят работата на евроинституциите.

Повече информация, както и онлайн формуляра за кандидатстване, както за преводаческия стаж, така и за всеки друг стаж в ЕК, можете да намерите тук.

А повече за професията на писмения преводач в евроинституциите, можете да научите от разказа на Десислава Кръстева, писмен преводач в Представителството на Европейската комисия в София.