ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИКЦ - КЮСТЕНДИЛ

На 14.12.2017 г. от 11:00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Младежки информационно-консултантски център - Кюстендил”.    Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

Целта на пресконференцията бе да запознае обществеността и медиите с реализираните дейности постигнатите резултати.
На пресконференцията присъстваха екипът отговорен за изпълнението и управлението на проекта, представители на партньорските организации, младежки организации, училища, местна власт, медии и др.