EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 Г.

European University Institute във Флоренция отпуска стипендии за докторантура за академичната 2018-2019 г. Училището предлага докторски програми по икономика, история и цивилизация, право, политически и правни науки. Стипендията възлиза на 1315 евро на месец. На одобрените се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка.

Изискванията към кандидатите са да са придобили квалификационна степен "Магистър", релевантна за съответната програма, за която кандидатстват.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2018 г.

За повече информация ТУК: