АНТИСПИН КАМПАНИЯ

На 1 декември 2017 г. Младежки информационно-консултантски център - Кюстендил проведе информационна кампания по повод Световния ден за борба срещу СПИН. Кампанията е част от годишната програма на МИКЦ – Кюстендил. Експертите от младежкия център и доброволци разпространиха информационни брошури, съдържащи информация за болестта СПИН, начините на предаване и др.