ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА НАГРАДА "КАРЛ ВЕЛИКИ" ЗА МЛАДЕЖИ

Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда съвместно и ежегодно от Европейския парламент и от Фондацията за Международната награда "Карл Велики" в Аахен. Наградата има за цел да насърчи развитието на европейското съзнание сред младите хора, както и участието им в проекти за европейска интеграция.

Наградата се присъжда на проекти, предприети от млади хора, които стимулират разбирането, насърчават развитието на споделено чувство за европейска идентичност и интеграция, служат като образец за младите хора, живеещи в Европа, и предлагат практически примери за европейците, които живеят заедно като една общност. Проектите могат да се съсредоточат върху организирането на различни младежки събития, младежки обмени или онлайн проекти с европейско измерение.

Заявленията за кандидатстване на всички официални езици на Европейския съюз са допустими.

Проектите, представени в конкурса, трябва да са започнали и:
а) завършили между (1 януари 2017 г. и 29 януари 2018 г.) или
б) да продължават и след посочения срок.
Участниците:
- трябва да е на възраст 16-30 години.
- трябва да са граждани или жители на една от 28-те държави-членки на ЕС.
- могат да кандидатстват, поотделно или по групи; като в случай на групови и трансгранични проекти, проектът може да бъде представен само в една страна, тясно свързана с проекта.
Награди:
-  Наградата за най-добър проект е 7 500 евро,  втората - 5000 евро, третата - 2500 евро.
- Представителите на 28-те избрани национални проекта ще бъдат поканени на церемонията по награждаването в Аахен, Германия на 8 май 2018 г. и няколко дни ще пребивават в Аахен, Германия.
- Наградите за най-добрите три проекта ще бъдат представени от председателя на Европейския парламент и представителя на Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен.
-  Като част от наградата лауреатите ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

Краен срок: 29 януари 2018 г.

За повече информация свържете се с националните информационни бюра на Европейския парламент: [http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/information_offices.html].

Прочетете повече: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en

Основаване на Международната награда "Карл Велики" в Аахен: http://www.karlspreis.de