KОНКУРС ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ“

Европас - България, Еврогайдънс - България и Евродеск – България, организират конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех“. Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми: 1.Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности;

2.Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност.
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.
Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес ТУК
Краен срок – 26 ноември 2017 г.
За повече информация ТУК: