НОМИНАЦИИ ЗА "ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА" 2017

Фондация "Астика" обявява седмата ежегодната процедура за номиниране на личности за приза "Доброволец на годината" - 2017 г. Целта на процедурата и националния конкурс "Доброволец на годината" е да се отдаде заслужено признание на доброволците за осъществените от тях доброволчески дейности, за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.

За 2017 г. номинации могат да правят в следните тематични области: хуманитарни дейности, околна среда, човешки права, култура и изкуство, спорт и физическа активност.
За “Доброволец на годината” може да бъде номиниран всеки български или чуждестранен гражданин, навършил 15 г. и осъществил своя доброволчески принос на територията на Република България, през последните 12 (дванадесет) месеца.
Номинациите могат да бъдат осъществявани от всяко физическо или юридически лица (организации, институции) или неформални групи.

Пълната информацията за конкурса е публикува на интернет страницата: www.astika.eu