Консултантски услуги

    Насочени са към предоставяне на превантивна или навременна квалифицирана и специализирана помощ чрез безплатни индивидуални или групови консултации, които могат да бъдат осъществени на място, по електронен път или извън Младежкия център за услуги /по заявка /.
    На разположение на младежите ще бъдат следните специалисти и експерти:
- Психолог – ще съдейства на младите хора при вземането на решение за разрешаването на конкретни проблеми от лично и друго естество
- Специалист „Кариерно консултиране и професионално ориентиране” - мотивация, себепознаване, изготвяне на портфолио, начини за търсене на работа и др.
- Лекар, специалист в областта на сексуалната продуктивност и здравословен начин на живот.