МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На 16.11.2017 г. МИКЦ – Кюстендил отбеляза Международния ден на толерантността. Експертите от центъра заедно с доброволци изработиха табла и мултимедийна презентация, които бяха представени в салоните на читалище „Братство 1869“.
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Прочети още...

НАЦИОНАЛEН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

Прочети още...

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ОБМЕННА ПРОГРАМА В АМЕРИКА

Отворена е покана за програмата за обмен в Америка 2018 с краен срок за кандидатстване – 30-и ноември 2017. Обменната програма е предназначена за професионалисти, които са активно въвлечени в програми за гражданско участие и застъпничество (НПО/развитие на гражданското общество), в организации за гражданско образование, граждански групи за натиск, общностни активисти и/или организатори на общности, които работят с малцинствени групи.

Прочети още...

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО МЛАДЕЖКО СЪБИТИЕ В СТРАСБУРГ

Включете се в Европейското младежко събитие на 1 и 2 юни 2018 г. в Страсбург, в което ежегодно вземат участие над 8 000 млади хора, и бъдете част от обсъжданията за бъдещето на Европа заедно с управляващите. Събитието се организира от Европейския парламент и дава възможност на младежки организации да представят своите идеи, като най-добрите предложения ще имат възможността да бъдат презентирани пред парламентарните комисии и да бъдат включени в програмата на Европейския парламент.

Прочети още...

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ: КАКВА ЕВРОПА ИСКАМЕ?

На 21 ноември 2017 г. Информационно бюро на Европейския парламент за България организира публична дискусия със студенти и млади хора, в която ще вземат участие председателят на Европейския парламент Антонио Таяни и Председателският съвет на ЕП.
Събитието ще проведе от 16:30 часа в зала 272 в Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Прочети още...

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ НА БНБ ЗА 2018 Г.

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2018 година.
Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър". Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти). Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Прочети още...

KОНКУРС ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ“

Европас - България, Еврогайдънс - България и Евродеск – България, организират конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех“. Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми: 1.Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности;

Прочети още...